Website thông tin đào tạo & dịch vụ

Website thông tin đào tạo & dịch vụ

  -   Chi phí: 6,000,000 ₫
(Khuyến mãi Hosting và Domain quốc tế 1 năm)

 

 

Module dịch vụ, tin tức

- Đăng, sửa & xóa các bài viết giới thiệu về dịch vụ, phân loại bài viết vào các chuyên mục cụ thể.
- Có thể sử dụng hệ thống này để đăng tin tức, blog.

 

Module giới thiệu khóa học

- Tạo & quản lý các khóa học.
- Mỗi khóa học sẽ gồm các thông tin:
  • Ảnh đại diện
  • Tên khóa học
  • Học phí
  • Thời gian học
  • Nội dung chi tiết
- Có form cho phép người dùng điền các thông tin cá nhân như họ tên, email, số điện thoại để đăng ký học.
- Admin sẽ lập tức nhận được thông báo khi có người dùng đăng ký khóa học để có thể chủ động liên lạc lại ngay.
- Tất cả thông tin đăng ký khóa học đều được lưu trữ, cho phép admin chủ động xem lại khi cần.

 

Module tìm kiếm

- Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh các nội dung trên website bằng cách nhập vào từ khóa.

 

Module liên hệ

- Cho phép admin cài đặt và thay đổi các thông tin liên lạc bao gồm:
  • Tên doanh nghiệp
  • Địa chỉ
  • Điện thoại
  • Email
  • Bản đồ chỉ đường Google Maps
- Có form ở trang liên hệ cho phép khách hàng gửi lời nhắn và admin sẽ lập tức nhận được lời nhắn qua email. Ngoài ra, tất cả lời nhắn đều được lưu trữ để admin có thể xem lại khi cần.

Các dịch vụ khác