Website kiến trúc, xây dựng, nội - ngoại thất

Website kiến trúc, xây dựng, nội - ngoại thất

  -   Chi phí: 6,000,000 ₫
(Khuyến mãi Hosting và Domain quốc tế 1 năm)

 

 

Module sản phẩm

- Tạo & quản lý các chuyên mục sản phẩm, hỗ trợ tối đa 2 cấp chuyên mục.
- Chuyên mục sẽ được bố trí lên menu theo sắp xếp tùy ý của admin.
- Đăng, sửa & xóa sản phẩm.

 

Module dịch vụ, tin tức

- Đăng, sửa & xóa các bài viết giới thiệu về dịch vụ, phân loại bài viết vào các chuyên mục cụ thể.
- Có thể sử dụng hệ thống này để đăng tin tức, blog.

 

Module hình ảnh gallery

- Tạo & quản lý các chuyên mục lưu trữ hình ảnh (có thể xem mỗi chuyên mục là 1 album ảnh), hỗ trợ tối đa 2 cấp chuyên mục.
- Upload ảnh vào từng chuyên mục, cập nhật mô tả cho từng ảnh, sắp xếp thứ tự hiển thị của các ảnh, xóa ảnh.
- Có thể sử dụng module này để đăng tải:
  • Hình ảnh các dự án, các công trình đã xây dựng.
  • Hình ảnh các hoạt động nổi bật của công ty.
  • Hình ảnh đẹp, hình mẫu, hình thiết kế.

 

Module tìm kiếm

- Cho phép người dùng tìm kiếm nhanh các nội dung trên website bằng cách nhập vào từ khóa.

 

Module liên hệ

- Cho phép admin cài đặt và thay đổi các thông tin liên lạc bao gồm:
  • Tên doanh nghiệp
  • Địa chỉ
  • Điện thoại
  • Email
  • Bản đồ chỉ đường Google Maps
- Có form ở trang liên hệ cho phép khách hàng gửi lời nhắn và admin sẽ lập tức nhận được lời nhắn qua email. Ngoài ra, tất cả lời nhắn đều được lưu trữ để admin có thể xem lại khi cần.

Các dịch vụ khác