Website giới thiệu doanh nghiệp

Website giới thiệu doanh nghiệp

  -   Chi phí: 5,000,000 ₫
(Khuyến mãi Hosting và Domain quốc tế 1 năm)

 

 

Module bài viết

- Đăng, quản lý danh sách bài viết, sắp xếp thứ tự hiển thị của các bài viết.
- Tiêu đề bài viết sẽ nằm trên menu chính, hỗ trợ menu 2 cấp.

 

Module liên hệ

- Cho phép admin cài đặt và thay đổi các thông tin liên lạc bao gồm:
  • Tên doanh nghiệp
  • Địa chỉ
  • Điện thoại
  • Email
  • Bản đồ chỉ đường Google Maps
- Có form ở trang liên hệ cho phép khách hàng gửi lời nhắn và admin sẽ lập tức nhận được lời nhắn qua email. Ngoài ra, tất cả lời nhắn đều được lưu trữ để admin có thể xem lại khi cần.

 


Các dịch vụ khác